PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH- RODO

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych jest Magenta Group Oliwia Mielnik ul. Kanadyjska 54, 32-087 Zielonki NIP: 678-283-35-78. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem: rodo@magentagroup.pl

Na jakiej podstawie i w jakim celu używa się moich danych osobowych?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym zarządzania rezerwacjami naszych usług oraz realizacja ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych (np. związanych z rozliczeniem umowy).

Umożliwienie nam przetwarzania danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz spełnienia obowiązków prawnych wynikających ze świadczenia i rozliczania usług.

W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego obejmującego:

  • realizację i utrzymanie kontaktów biznesowych;
  • marketing bezpośredni naszych produktów i usług dzięki czemu uzyskają Państwo dostęp do aktualnych ofert oraz promocji obowiązujących w naszej firmie;
  • sporządzanie wewnętrznych analiz rynku oraz analizę satysfakcji klientów ze świadczonych usług;
  • udostępnienie danych na rzecz dostawców usług na rzecz naszej firmy.

Co zrobić, jeśli nie życzę sobie dalszego przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania danych osobowych na cele dotyczące udostępnienia danych, marketingu, realizacji i utrzymania kontaktów biznesowych oraz sporządzania wewnętrznych analiz rynku, zawsze mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem: rodo_no@magentagroup.pl

 

Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępniane na rzecz dostawców usług na rzecz naszej firmy. Dane osobowe mogą być także transferowane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w takim wypadku zostaną jednak wdrożone odpowiednie zabezpieczenia, a osoba, której dane będą transferowane może uzyskać dostęp do danych oraz informacji o zastosowanych środkach bezpieczeństwa i miejscu udostępnienia danych.

Jakie przysługują mi prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych?

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Do kiedy będziemy przechowywać dane osobowe?

Dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu lub przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących świadczenia i rozliczania wykonanych usług.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje?

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o wgląd do naszej Polityki Prywatności dostępnej pod adresem rodo@magentagroup.pl

Dziękujemy za współpracę 🙂

Klienci Magenta Group — zaufali nam: