Wyspa Animacyjna 

WYSPA ANIMACYJNA

animatorzy na weselu 

ANIMATORZY NA WESELU

Urodziny dla dzieci 

URODZINY DLA DZIECI

Animacje świateczne 

ANIMACJE ŚWIĄTECZNE

warsztaty edukacyjne 

WARSZTATY EDUKACYJNE

dodatkowe atrakcje 

USŁUGI DODATKOWE

 

&nbsp

 

Wyspa Animacyjna

Wyspa animacyjna

Animatorzy zapraszają najmłodszych na „Wyspę Animacyjną”, prawdziwy kącik zabaw, w którym spełniają się dziecięce marzenia!

W strefie dziecka najmłodsi będą mieli okazję pomalować twarz w fantazyjne wzory, a także poprosić klauna o zwierzaka skręconego z balona. Dodatkowo animatorzy zabaw zapewnią moc atrakcji – gry i konkursy z nagrodami, nauka tańca i wspólne pląsy przy muzyce. Dobra zabawa gwarantowana!

 

&nbsp

 

animatorzy na weselu

Animatorzy na weselu

Dzieci na weselu to także Goście – od Pary Mło­dej zależy ich samo­po­czu­cie i dobra zabawa. Ani­ma­tor weselny zapew­nia dzie­ciom opiekę, zabawę i radość, a tym samym zadba o spo­kój i kom­fort doro­słych uczest­ni­ków imprezy.

Dzieci na ślubie to praw­dziwe wyzwa­nie, ale zapew­nia­jąc malu­chom pro­fe­sjo­nalną opiekę ani­ma­tora, gwa­ran­tują Pań­stwo jed­no­cze­śnie doro­słym spo­kój i moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z atrak­cji przy­go­to­wa­nych na wesele. Wesele z dziećmi pozwala rodzi­nom spę­dzić czas wspól­nie i cie­szyć się w pełni szczę­ściem Nowo­żeń­ców. Zachę­camy Pary Młode do współ­pracy!

 

&nbsp

 

Urodziny dla dzieci

Urodziny dla dzieci

Ani­ma­tor lub ani­ma­torka popro­wa­dzą gry i zabawy według wybra­nego sce­na­riu­sza tema­tycz­nego lub zapro­po­nuje miks zabaw.

Na dzieci czeka moc atrak­cji: zwie­rzątka z balo­nów, zabawy z chu­stą ani­ma­cyjną, rebusy i zagadki, kon­kursy, kącik pla­styczny, klaun, tańce inte­gra­cyjne oraz kolo­rowe rysunki na twa­rzach dzieci (Face Pain­ting). Dodat­kowo pro­po­nu­jemy szu­ka­nie skarbu ukry­tego na tere­nie obiektu!

 

&nbsp

 

Animacje świateczne

Animacje świąteczne

W okresie świątecznym zapraszamy do krainy Świętego Mikołaja! Animacje świąteczne obejmują m.in. warsztaty ozdób choinkowych, malowanie twarzy w świąteczne wzory śnieżynek, reniferów, elfów i innych mieszkańców zimowej krainy. Nie zabraknie także prezentów, słodkości, zabaw tanecznych z animatorami i innych atrakcji. Zapraszamy!

Animacje świąteczne: galeria handlowa, impreza mikołajkowa dla dzieci pracowników, impreza świąteczna

 

&nbsp

 

warsztaty edukacyjne

Warsztaty edukacyjne

Szkoły i przedszkola zapraszamy na wspólne animacje: imprezy karnawałowe, bale, kinderbale i imprezy mikołajkowe.

Proponujemy kreatywne zabawy, a także zajęcia edukacyjne: GRA MIEJSKA czyli edukacja i zabawa w terenie – zwiedzanie Krakowa może być fascynujące, EKO WARSZTATY (green events), QUESTTREKKING (niecodzienna forma zwiedzania Krakowa i okolic wzbogacona o elementy sportowej rywalizacji), WARSZTATY: TANECZNE, PLASTYCZNE, SPORTOWE.

 

&nbsp

 

dodatkowe atrakcje

Usługi dodatkowe

-dekoracje balonowe,
-girlandy z balonów,
-balony helowe,
-dekoracje tematyczne z balonów.
-glitter tattoo (zmywalne tatuaże, różne wzory)
-maszyna do wytwarzania baniek
-pokaz dużych baniek mydlanych wykonywany przez animatora
-możliwość dekoracji sali/pleneru zgodnie z tematyką imprezy – zakres usług i cena uzgadniane są indywidualnie

 

Zapraszamy na naszą stronę poświęconą animacjom dziecięcym: www.urodzinykrakow.pl

Klienci Magenta Group — zaufali nam: